REGISTRACE 2019

REGISTRACE 2019

Vážení rodiče! Dovolte mi, abych vám poděkoval za důvěru, kterou do nás vkládáte, a chci vyjádřit potěšení nad tím, že jste vaše dítě přihlásili do skautské organizace. Skautské středisko v Chocni se téměř 30 let stará o volnočasové aktivity dětí a mládeže. Členskou základnou prošly stovky dětí. Pevně věřím, že tomu bude i nadále a že naše organizace bude mít vždy co nabídnout. Pro nadcházející rok 2019 je nutné zpracovat registraci všech členů střediska Skály Choceň. Registrační poplatek pro rok 2019 byl schválen Střediskovou radou ve výši 700,- Kč za člena. Registrační poplatek kryje základní výdaje související s provozem střediska, jako je plyn,…Více …